Lars Opsal jr. er talsperson i Jordvernalliansen i Hedmark og nestleder i Hedmark Bondelag. Han sier jordvern er svært viktig.

– Det er bra at Jernbaneverket tok grep og hevet traseen i Ottestad for å unngå omlegging av Brenneribekken, vil spare mye dyrket mark, sier han.

– Etterbruksavklaringene er svært viktig i forhold til at Jernbaneverket tydelig forplikter seg i dette arbeidet, slik at en unngår at gammel jernbane blir liggende igjen som et sår gjennom jordbrukslandskapet. Den nye jernbanen tar store jordbruksarealer, og stykker opp jordbruksareal i drift. Det blir mulig å dyrke opp nye arealer og knytte sammen tidligere oppdelt jord, sier Opsal.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00