– Billy er unik. Dyrene og musikk har flere ganger erstattet bruk av beroligende medikamenter, sier avdelingsleder Maren Johansen Haugerud.

Det er imidlertid en utfordring å finne midler for å utdanne Billy for systematisk bruk av terapihund i demensomsorgen. Nylig søkte Kristiansen prosjektmidler fra Høgskolen i Hedmark, men denne søknaden ble avslått av beslutningsutvalget fordi midlene i hovedsak skal brukes til prosjekter i praksis. Det er mulig å søke på ny.

Sykepleier

Ifølge Haugerud ønsker sykehjemmet å bruke barn og dyr i størst mulig grad. Barnehager i Stange synger regelmessig for de eldre.

– Det å skape positive sanseinntrykk og gjenskape erindringer fra fortiden for beboerne er viktig. Dette krever spisskompetanse innen fagfeltet demensomsorg, sier Haugerud.

Det har også stor betydning Billys matmor Mariell, er sykepleier.

– Billy er med på jobb hver dag, og vi ser nytten. Selv om han ikke er en ferdigutdannet hund, er han en veldig viktig faktor for avdelingens beboere.

Ikke budsjettpost

Terapihund ligger ikke inne på sykehjemmets budsjett. Et introduksjonskurs koster cirka 5.000 kroner, mens neste modul er cirka 20.000.

– Hvorfor er du opptatt av å bruke hund som terapi?

– Vi ser at våre firbeinte venner er en miljøfaktor. De positive effektene bruk av dyr kan ha på mennesker er oppsiktsvekkende, sier Kristiansen.

Gamle minner og ord dukker opp når Billy gjør sin entre på avdelingen.

– Det er litt vanskelig for meg å betale utdanningen av egen lomme, sier hun.

Terapihundkurset er utviklet av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i samarbeid med AntrozoologiSenteret (AZS) Ås, som et ledd i å kvalitetssikre personer som ønsker å bruke dyr aktivt i intervensjon med mennesker.

– Vi håper kommunen vil støtte hundeprosjektet. Fylkesmannen har kanskje midler? Billy har allerede blitt populær på avdelingen. En av beboerne sier alltid når han ser hunden: «Se der er min gode venn». Jeg har ikke gitt opp, sier Kristiansen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00