Det var knyttet stor spenning til onsdagens budsjettbehandling i Stange formannskap. Med 200 millioner på bok, hvorav 100 millioner er kommunens samlede pensjonsforpliktelser, kan politikerne lett framstå som overivrige i å foreslå nye driftstiltak. Ordføreren oppsummerte at det hadde vært god tone i debatten, der de folkevalgte ble enige over partigrenser.

Ottestad svømmehall?

Mest oppsikt vekker det at Frps Jan Olav Nybruket, som var møtende vara i fraværet til Venstres Erik Ringnes, fikk gjennomslag for å be administrasjonen utrede bygging av ny svømmehall i Ottestad. I rådmanns budsjettforslag ligger det 25 millioner til rehabilitering av det gamle bassenget på Ottestad ungdomsskole. SV, Ap, Sp, Pp, KrF og H sa ja til Frps forslag om å se på fordeler og ulemper med bygging av ny svømmehall i forhold til undervisning, folkehelse, idrett, habilitering/rehabilitering, terapi og nærmiljø.

I forslaget ligger også å få kartlagt om Ankerskogen kan gi et fullgodt tilbud for svømmeopplæring for elever i Stange kommune. Utredningen skal belyse fordeler og ulemper ved en slik løsning opp mot bygging av ny hall i Ottestad.

Tingvold selges ikke

Høyres Kirsti Berge fikk ikke flertall for å stanse arbeidet med å utvikle Tingvold til kulturhus. Det gjorde heller ikke Bygdelista og Sp som i sitt fellesforslag foreslår salg av Tingvold og bruke salgssummen på cirka 40 millioner kroner på å rehabilitere skolebygg. Det andre forslaget om å selge kommunal eiendom, ble imidlertid vedtatt.

Salg av Rasen leirsted i Vallset ble vedtatt med seks stemmer. Det blir også ei felles landbruksmelding for Hamarregionen. Forslaget blir lansert i møtet med de andre kommunene på nyåret.

Gruppeleder Bjarne H. Christiansen i Ap, sa det er svært viktig med en betydelig styrking av tilbudet til barn og ungdom. Fellesforslaget fra partigruppene til Ap, SV og Pensjonistpartiet ble vedtatt og innebærer ny helsesøster og styrking av skolehelsetjenesten med en halv million kroner. Biblioteket får 350.000 kroner til økt åpningstid, økt bemanning og 300.000 migrasjonspedagog for fremmedspråklige barnehagebarn. 200.000 kroner blir bevilget til sommerjobb for ungdom.

VIL DU LESE MER OM STANGE? Her er en notis om skolemat og SV-veteran Helge Bjørnsens gamle kampsak.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00