Geno SA er et samvirkeforetak eid av 9.300 norske storfebønder. Avlsarbeid og utvikling av Norsk Rødt Fe og tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet er hovedoppgaver.

I 2016 leverte Store Ree 1,7 millioner doser. 26 ansatte på Store Ree i Stange. Har utstrakt forskning og utvikling basert på Genos teknologi for frysing av storfesæd. I tillegg har selskapene utviklet egne produkter for salg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00