– Vi bor nær Hamar. Det er bra. Her er det så mange positive og gode aktiviteter for småbarnsforeldre. Jeg er fra Karmøy. Familien har virkelig fått tilhørighet til Ottestad, takket være de gode bo- og oppvekstvilkårene, har Kristiansen uttalt i et intervju med HA. Kristiansen har engasjert seg i lokalpolitikk og er nyvalgt leder i Samhold og Ottestad Arbeiderlag.

Det er forventet at elevtallet vil øke med 150 i skolekretsene i Ottestad og en skoleutvidelse må utredes. Den økte tilflyttingen i Ottestad økt press på skoleplasser.

– Selv om vi har bygd ut Arstad, begynner skolen å bli full. Ved Hoberg er det også behov for å gjøre noe. Her må det tas et politisk valg, uttalte kommunalsjef Liv Ingrid Vasaasen til vår avis 19. august. Onsdag skal kommunestyret vedta ny skolestruktur.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00