Kristiansen sier han støtter rådmannens innstilling om å gjøre dagens skolebygg mer effektive i stedet for å lete etter en ny tomt til en ny skole.

– Åkersvika Hageby er et godt eksempel der politikerne i fellesskap har gjort nettopp det å tenke stort og nytt, sier han

Bygge ut begge skolene

– Hvorfor vil du også utvide Arstad, kommunen kan vel ikke ligge med ledige lokaler og vente på en enda større elevboom?

– Hoberg skole bør bygges ut umiddelbart for å løse dagens kapasitetsutfordring. I tillegg mener jeg at kommunen også må se på muligheten for å kjøpe opp tomteareal rundt Arstad skole, både med tanke på å bygge ut skolen, men også for å frigjøre areal til et aktivt idrettsmiljø i tilknytning til Ottestadhallen. Hva med å få et helhetlig idrettsanlegg sentrert rundt Ottestadhallen? Kommunen bør samarbeide tett med Ottestad idrettslag for å tilrettelegge for gode løsninger. Et aktivt miljø i Ottestad er viktig i et folkehelseperspektiv, men også som en del av Stanges strategiske posisjonering for å tiltrekke flere innbyggere til kommunen, sier Kristiansen.

Snart skal stangepolitikerne behandle skolestrukturen i Ottestad. Rådmannen har allerede anbefalt utbygging av første byggetrinn ved Hoberg skole.

Arbeiderlagsleder Helmik Slora Kristiansen, som har vært framme som partiets ordførerkandidat, ønsker en enda mer offensiv satsing i Ottestad og vil altså ha utvidelse av Hoberg og Arstad samtidig som ledd i å møte framtida.

Antall innbyggere har stor betydning for kommuneøkonomien og for utvikling av kommunen som helhet, sier han.

– Stange kommune er den kommunen i Hedmark som har den nest største befolkningsveksten, med en vekst på 146 personer hittil i år per 26. august viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Ringsaker troner øverst med 168 og Hamar henger noe etter på bakgrunn av mangel på tomter. De fleste som flytter til Stange bosetter seg i Ottestad, som har vist seg å være en vekstmotor. For å opprettholde den positive utviklingen er det viktig å løse kapasitetsutfordringene på skolene. Ottestad har et godt oppvekstmiljø og umiddelbar nærhet til Innlandets urbane hjerte Hamar. Stange Vestbygd med et av Norges vakreste kulturlandskap er rett utenfor stuedøra vår, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00