Skolene er viktige institusjoner som bidrar til å opprettholde grendesamfunn. Det har vært omkvedet i debatten. Partiet tar imidlertid en grundig prosess. Ifølge leder Grethe Mikaelsen har Stange Ap nedsatt en skolegruppe som skal avgi sin endelige innstilling til medlemsmøtet i partiet senere i vinter. Sluttbehandlingen i partiets høyeste organ, blir retningsgivende for kommunestyregruppas standpunkt. Rådmannen innstiller på at Romedal og Stange ungdomsskole slås sammen.

Solvin, Åsbygda og Breidablikk slås sammen til én barneskole i bygget til Romedal ungdomsskole. Espa skole nedlegges og elevene flyttes til Tangen. Høringsfristen er satt til 10. februar. Skolemøtene er: 18. januar Ottestad u-skole, 24. januar Stange u-skole, 30. januar Espa skole, 31. januar Romedal u-skole.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00