Det har oppstått full forvirring om framdriften av nye E6 fra Kolomoen til Åkersvika etter at planutvalget tirsdag sa nei til Nye Veiers reguleringsendring. De to posisjonene står steilt mot hverandre. Stangepolitikerne på den ene siden og Nye Veier på den andre.

Les også: Nye Veier får ikke bygge Uthuskrysset slik de ønsker. Det bestemte planutvalget i Stange tirsdag formiddag. Politikere og naboer slapp jubelen løs i pausen

Ordfører Nils A. Røhne sier han forholder seg til planutvalgets vedtak.

– Jeg vet ikke om det kan komme noen bevegelse fram til endelig sluttbehandling i kommunestyret 21. juni, sier Røhne.

Mangelfull kunnskap?

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen sier at etter tirsdagens møte i planutvalget, lurer Nye Veier på om Stange kommune og politikerne har forstått omfanget av den opprinnelige planen for Uthuskrysset. Stangebygda blir svært lite synlig fra E6 hvis den senkes seks til ni meter under bakkenivå over en strekning på cirka. 1.500 meter.

– Det er viktig nå at politikerne tar fram igjen den gamle planen og sammenligner grundig med vårt nye planforslag før de skal sluttbehandle saken i kommunestyret den 21. juni, sier Moshagen.

Ordfører Røhne sier dette utsagnet får stå for Nye Veiers vurdering.

– Jeg er helt sikker på at vår administrasjon har arbeidet så godt sammen med Statens vegvesen, at dette ikke er en relevant problemstilling. Det er åpenbart at vi har fått korte tidsfrister på kompliserte spørsmål. Dette ansvaret ligger på Nye Veier, sier Røhne.

Moshagen avviser at brevet deres var et høringsinnspill.

Ville korrigere fakta

Ifølge Moshagen overleverte selskapet mandag etter ettermiddag et brev til Stange kommune i et møte med rådmann Stein Erik Thorud og kommunalsjef Frode Haugan. På møtet gjennomgikk de rådmannens innstilling.

– I møtet påpekte vi flere faktafeil i rådmannens innstilling. Både Thorud og Haugan kvitterte med at det var mye og omfattende kunnskap som kom på bordet, både gjennom møtet og i brevet.

I planutvalgsmøtet ble brevet fra Nye Veier framstilt som en ordinær høringskommentar. Hensikten med brevet var korrigere fakta som Nye Veier mener er feil framstilt i innstillingen. Nye Veier har også påpekt feil og mangler i den vedtatte planen. Vi registrerer at dette ikke ble nevnt i tirsdagens planutvalgsmøte, sier Moshagen.

Rådmann Stein Erik Thorud avviser at de har misforstått. Han sier kommunen forholder seg til søknaden fra Nye Veier om en reguleringsendring. Reguleringsplanen fra 2012 er godkjent, sier rådmannen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00