Hartvedts konklusjon kommer kort tid før Stange Arbeiderparti i kveld samles for å avgjøre skolesaken på et medlemsmøte. Lederen i kommunepartiet, Grethe Mikaelsen, forventer 200 personer på et av de viktigste møtene i partiet på mange år.

Vallset, Solvin og Åsbygda

– Jeg har etter en del grubling kommet fram til hva jeg vil at Arbeiderpartiet og deretter kommunestyret skal vedta, sier Hartvedt

Politikerveteranen er klar på at alle skoler i Stange kommune skal være fulldelte.

– Det betyr at Espa og Tangen skoler må slås sammen til Tangen. Åsbygda og Solvin skoler slås sammen til en ny Romedal barneskole. Det må utredes videre om den sammenslåtte skolen skal lokaliseres til en fullt ombygd Romedal ungdomsskole eller om det skal bygges en ny skole. Vallset skole vurderes videreført som egen skole eller tatt med som en del av den nye Romedal barneskole, sier Hartvedt.

pilotprosjekt

Ifølge Ap-politikeren kan det være bedre å bygge en ny skole på en ny tomt, hvor Stange får et signalbygg med tre som bærende materialer og hvor det tas i bruk moderne løsninger for oppvarming, belysning og ventilasjon.

– Stange energi har en satsing på solceller og det hadde vært spennende om et nytt skolebygg ble en pilot for den satsingen, sier Hartvedt.

Gruppeleder Aasa Gjestvang i Sp, har tidligere lansert ideen om å selge Romedal ungdomsskole.

Stange Høyre har også uttalt seg om framtidig skolestruktur.

Per Olav Hansen, styreleder, Kirsti Berge, gruppeleder og Nina Jendal, nestleder i driftsutvalget, ønsker at Vallset skole fortsetter som i dag, Espas elever overføres til Tangen, elevene ved Romedal u-skole overføres til Stange og Solvin og Åsbygda skoler samles i Romedal. Breidablikk skole på Ilseng bør bestå, sier gruppen. Denne skolen er fulldelt og bare 25 prosent av elevene har skoleskyss. Med 108 elever er det forhåpninger om vekst i området med en mulig utbygging av Ilseng fengsel.

Avhengig av fengselet

Å opprettholde Breidablikk skolekrets er avhengig av at Ilseng fengsel bygges ut, mener Stange Høyre, som tror skolens elever vil dra fordeler ved å flytte til Romedal som da vil ha av rundt 300 elever.

– Det er lett å føle og forstå uroen, frustrasjonen og motstanden som kommer fram i høringsuttalelsene og dialogmøtene fra de skolekretsene som er truet med nedleggelse. Det er også fremmet frustrasjon fra skolekretser som ikke er truet, men der befolkningsveksten er stor og det ønskes mer ressurser for å gi en god skole til et økende antall elever. Skolene representerer noe mer enn en læringsarena. Det knyttes sterke bånd til nærhet, frivillighet, fritidsaktiviteter og merkedager, kommenterer Hansen, Berge og Jendal.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00