• UTFORDRER: FAU-leder Tore Ketil Stårvik med sterkt budskap til ordfører Nils A. Røhne og leder i planutvalget Eva Søgnebotten: Sats skole i Ottestad.

Onsdag kveld besluttet Stange kommunestyre at skolekretsgrensene opprettholdes i mange år framover unntatt Romedal ungdomsskole som ble vedtatt nedlagt.

Fra talerstolen i salen pekte flere politikere på at framtidsskolen i Stange er kostbar. FAU-leder Tore Ketil Stårvik ved Ottestad ungdomsskole sender nå ut en bekymringsmelding. Det ambisiøse skolevedtaket forplikter når framtidige kommunebudsjett skal vedtas, sier han.

Dårligere skole?

– Nå må ikke vedtaket om en framtidig, dyr skole i Stange, bety en dårligere skole for alle. Eller at Stange ikke har råd til å satse på ytterligere utbygging av skole i Ottestad, sier Stårvik.

– Hvorfor Ottestad er holdt utenfor skoleutredningen skjønner jeg ikke. Med så mange som kanskje 1.000 nye boliger på Åkershagan hageby og Ottestad for øvrig de nærmeste årene, vil det fort bli flere hundre nye elever. Så en utbygging av ny infrastruktur må raskt i gang i Ottestad, sier han.

Kombinert med store økte utgifter og krav innen eksempelvis helse og omsorg i framtiden, blir det meget utfordrende å finansiere en framtidsrettet skole med nødvendig kvalitet i Stange, tror Stårvik.

– Folk vet nok ikke hvor lite frie midler det er i Stange-skolen i dag. Så vi får bare be om at vedtaket i dag ikke betyr en dårligere skole for alle i framtiden. En kombinasjon av mye ubrukt infrastruktur i Stange, dårlig råd og opphevede kretsgrenser, må ikke bety at det er våre unger fra Ottestad som om noen år må skysses med buss rundt i kommunen. Da må det samme gjelde for oss også, nemlig at våre barn har rett på å gå på skole i sitt eget nærmiljø, sier Tore Ketil Stårvik.

Planprogram i gang

At skole blir et tema for Bekkelaget, er prosessleder for Åkersvika hageby, Kai Borger Slagsvold Hekne, ikke uenig i. På Åkershagan hageby blir det anslagsvis 700–800 boliger som drar opptil 2.000 innbyggere.

– Planprogrammet ble lagt ut rett før jul. Høringsfristen var i begynnelsen av februar. Planprosessen vil gå sin gang fram til høsten 2018. Det formelle reguleringsarbeidet er i gang, sier Hekne.

Kommunalsjef Haugan sier kommunen må forsterke kapasiteten på skolene i Ottestad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00