Et enstemmig årsmøte i Vallset Arbeiderlag, støtter i en uttalelse løpet som er lagt for fylkesveg 24.

Nestleder Arnfinn Standerholen viser til at siste forslag fra Statens vegvesen til trase for fv. 24 omfattet kun strekningen Støa–Gata. Den tok ikke hensyn til Kvennstugua. Forslaget løste heller ikke utfordringen med trafikk gjennom Gata, siden omleggingen i forslaget endte nederst i Amundrudbakka, sier han.

– Vallset Arbeiderlags årsmøte er derfor positive til at omlegging utsettes og at det brukes tid på å finne løsninger for både en helhetlig plan fra Støa til E6 og finansiering av dette. Årsmøtet ser også fram til at en gang- og sykkelveg langs fra Filsetvegen til Gata kommer på plass i kommende planperiode. Dette er svært viktig uavhengig av når en omlegging kommer. I Hedmark fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger 2018–2021 foreslås at hele strekningen Støa–E6 ses i sammenheng. Det er i tråd med Stange kommunestyres vedtak i 2015, heter det i uttalelsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00