Mange temaer er belyst i den vel 500 sider store boka. Her får leseren møte Stanges første registrerte slavinne fra vest India i tillegg til alvorlige ting som preget tidsepoken med gapestokk og dødsdommene mot mødre som i skam over å føde barn utenfor ekteskap, hadde tatt livet av sine nyfødte. De umenneskelige straffemetodene er heldigvis avskaffet.

Livsskjebner var det mange av på godt og vondt, ifølge historielagsleder Solveig Nordal. For eksempel lot mange unge jenter fra Stange seg lokke til Oslo og fikk tilhold i Madam Oline Lunds horehus.

Storsatsing i kommunen

Storverket Stangeboka 3 ble offisielt overlevert ordfører Nils A. Røhne av lederen i Stange Historielag, Solveig Nordal og forfatter Ødegaard onsdag.

– Historien er viet tidsperioden 1660 til 1840 og nå kan man begynne å kjenne igjen stangesamfunnet slik det er i dag. Røttene ligger der, sier Røhne, som også med interesse leser om husmennene som ble bygdenes største samfunnsgruppe.

I Stange og Romedal var det i 1801 hele 599 husmannsplasser.

– Dette er blitt et oppslagsverk med et historisk perspektiv med tidsdybde, sier Røhne.

– Bygdebøkene er en stor investering i Stange kommune, men et svært viktig dokumentasjonsmateriale for ettertida, sier ordføreren.

Stanges historie

Nils A. Røhne kaller bokprosjektet et kulturhistorisk skattkammer, som i bok nummer én begynner med hele historien til bygda beskrevet fra år 1000.

– Sosialhistorien forteller oss om hvordan folk levde her. Hjemme hos meg var det for eksempel Haugianere og Hans Nielsen Hauge møtevirksomhet på Hedmarken, er spennende, sier Røhne.

Historielagsleder Nordal og Røhne trekker fram bokas rammetekster som er kortfattede faktabokser.

– Etter 1814 ble torturlovene i Norge opphevet, sier Ødegaard.

Ifølge Røhne beskriver boka et samfunn som er veldig forskjellig fra vårt, men samtidig så fint å få bedre kjennskap til.

Ødegaard skriver at lensmann Tøsti på Bjørnstad sendte regning til kirkevergene 26. mai 1813 for å ha bekostet en gapestokk ved Stange hovedkirke. Gapestokken ble avskaffet ved lov 17. mai 1848. Gapestokken ved kirken var den siste som ble nybygd i Stange.

Neste utgave av Stangeboka skal handle om perioden 1840 til 1914 og så står 1914 til 1964 for tur. 1964 er året for kommunesammenslåing mellom Stange og Romedal.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00