– Når man nærmer seg 60 er det vanskelig å få annen jobb. Det som er det aller vondeste nå er at jeg mister muligheten til avtalefestet pensjon (AFP). Når jeg fyller 62 kunne jeg nemlig tenkt meg å trappe litt ned, sier Arvesen som er svært spent på framtida.

Som en stor familie

Mottaksleder Frode Sam Hauen, har også mottatt oppsigelsen fra sin arbeidsgiver asyloperatør Hero. I disse dager jobber han for fullt med å hjelpe medarbeiderne sine med jobbsøknader, samtidig som driften avvikles. De ansatte skal i tillegg få bistand av Nav og alle skal delta på en jobbsøkermesse i regi av Nav Stange.

Frode Sam Hauen er stolt av sine 33 ansatte, personer med stor kompetanse. Hauen er opptatt av at alle skal finne seg nytt arbeid.

– En ansatt her kan ni språk, en annen er agronomutdannet og har hatt topp, internasjonal jobb for FN. Vi har en medarbeider med spesialkompetanse som internasjonal jurist. Slik kunne jeg fortsatt. Det er grunn til å legge til at vårt sykefravær har ligget på 0,2 prosent, som er bemerkelsesverdig lavt.

I dag er det bare 10 ungdommen igjen på transittmottaket, som er bygget for å huse 90 enslige, mindreårige asylsøkere.

Tone Aase, Vigdis Helene Lien, Therese Ski Brenden og Taher Babakerkhial peker på at de ansatte på mottaket har stor omsorg for hverandre. I en vanskelig tid er det viktig å oppmuntre hverandre og støtte. Forslag på jobbsøk og å motivere i forkant av jobbintervjuer er naturlig.

– Vi har folk med unik, flerkulturell kompetanse som bør være nyttig for norsk næringsliv. Her på transittmottaket jobber vi jo med mennesker som kommer fra krig og elendighet pluss store traumer. Slike utfordringer skal håndteres på en spesiell måte, sier Hauen.

– Vi er alle arbeidsledige, men jeg skulle mer enn gjerne beholdt dere her på transittmottaket, sa Hauen til sine medarbeidere i ett allmøte mandag morgen.

Da var alle samlet for å bli motivert til å søke ut på arbeidsmarkedet i Hedmark og Oppland. Hauen er ikke i tvil om at næringslivet i åra framover vil ha behov for kompetansen de ansatte ved mottakene har innen omsorgsarbeid, flerkulturell kompetanse, skole og barnehage. Asylmottaket ble startet i 2013.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00