Skolefaglig rådgiver i Stange kommune, Kristin Schjetne, opplyser at kommunen 13. februar hadde mottatt 32 høringsuttalelser i forbindelse med rådmannens anbefaling til ny skolestruktur i Stange.

Høringsfristen var 10. februar.

Flere lokalsamfunn er bekymret for framtida dersom rådmannen anbefaling vedtas. FAU ved Romedal ungdomsskole sier det slik: La skolen være og bygda leve.

– Vi har et stort tilbud til ungdommene våre lokalt, med fotball, ski, hopp, korps, kor, revy og teater, et aktivt jakt og skyttermiljø. I tillegg gjør ungdommene våre det bra på skolen vår, skriver FAU i høringsuttalelsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00