De ni barneskolene i Stange har 2,5 helsesøsterstillinger eller 250 prosent stillingsressurs.

Det presiserer virksomhetsleder Thilla-Marie Nerli Lerberg. Det tilsvarer en dag trefftid per uke per skole.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00