– De jobber og bor på Grobunn og går utenpå ordinær bemanning, i egen turnus i inntil 35 timer per uke. Volontørene er i samme aldersgruppe som ungdommene på Grobunn og er et svært positivt tilskudd for miljøet. De er forbilder og rollemodeller for våre utviklingshemmende ungdommer, samt veiledere og støttespillere i hverdagen. Det sier Øyunn Kleppe Normann, EVS-koordinator.

EVS ble opprettet av Europakommisjonen i 1996 og har til nå gitt mer enn 100.000 unge volontører en mulighet til å bidra til en sak de er opptatt av. Flere hundre ungdommer fra Norge har arbeidet som frivillige i europeiske land siden oppstarten av programmet. Å reise ut for å jobbe frivillig i et annet land er utfordrende og lærerikt. EVS er en del av Erasmus+-programmet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00