• Arild Olsen.
    FOTO: Henning Holter Christensen

– Jeg blir skremt av uttalelsene til FAU-leder ved Ottestad ungdomsskole Tore Ketil Stårvik i HA onsdag. Det blir ikke godt miljø av slike uttalelser at vi har for mange dyre småskoler. Stange er en stor landbrukskommune og en kriging der vi setter skolekretser opp mot hverandre, er ikke konstruktivt. Stange er avhengig av bygder som er i live, sier Olsen.

– Ulike oppfatninger

Ordfører Nils A. Røhne sier i en kommentar at det er bra at forskjellige stemmer kommer til uttrykk i skolestrukturdebatten i Stange.

– Det er ulike oppfatninger i denne saken blant Stanges innbyggere, sier Røhne.

– Når skal skolesaken avgjøres av de folkevalgte Stange?

– Jeg regner med at den endelige behandlingen kan bli i kommunestyret 22. mars. Det legger jeg opp til, svarer Røhne.

Espa og Tangen samarbeider

I høringsuttalelsen til FAU ved Tangen skole, legges det vekt på at mange relasjoner mellom Tangen og Espa allerede er på plass i dag.

– Barn på Espa og Tangen er godt kjent gjennom idrett og andre felles fritidsaktiviteter og er sosialt knyttet sammen. FAU på Tangen ønsker en fulldelt, robust skole sør i Stange, som kan imøtekomme dagens og framtidas krav til lærernes faglige kompetanse og elevenes læringsutbytte, uttaler FAU.

Foreldrene støtter rådmannens punkt 2. Her anbefales at Espa barneskole slås sammen med Tangen barneskole. Dette betyr altså nedleggelse av Espa skole, som folk i Stange sør er sterkt i mot.

– Større kollegium gjør det lettere å samarbeide på tvers og innenfor samme fag. Lærere som enkelt kan spille på kolleger som er tilgjengelige på samme skole får bedre mulighet til å gjøre løpende evaluering av egne opplegg og få hurtige og uformelle tilbakemeldinger i hverdagen. Ved færre skoleenheter forventer vi en styrking i skolehelsetjenesten, ved at de kan være tilgjengelig for elevene flere dager i uken, sier Tangen FAU.

Samarbeidsutvalgene ved Espa skole og barnehage, har imidlertid en annen oppfatning:

– Skoleskyss vil føre til at elevene blir mindre fysisk aktive og bussturen kan bli lang og slitsom for de minste, skape utrygghet og skolevegring. Vi er redd dugnadsånd og fellesskap i bygda blir borte eller betydelig redusert. Rød tråd i barnehage/skole er det unike samarbeidet i oppvekstsenteret som fører til en meget trygg overgang mellom barnehagen og skolen, skriver de i innsigelsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00