Henry Brubakken har en kronisk lidelse og fikk for fem år siden innvilget praktisk bistand i form av husrengjøring. For fem år siden hadde han to timer bistand per uke. Deretter ble den ukentlige rengjøringen kuttet til 1,5 time, så til én time og til slutt en time i måneden, sier han.

– Til slutt ble jeg frustrert, etter mitt skjønn var ikke kvaliteten på vaskingen god nok. Da klagde jeg og tilbød meg å sende bilder som dokumentasjon, men hørte aldri noe, sier en oppgitt pensjonist.

– En runddans

Kommunen deler ikke Brubakkens synspunkt. Virksomhetsleder Marianne Pedersen sier dette når HA ber om kommentar:

– Jeg har ingen grunn til å tro at mine ansatte ikke utfører de tjenestene de skal innenfor tildelt tid. Vi har forståelse for at bruker når timeantall reduseres, kan oppleve at tilbudet blir dårligere.

Denne uttalelsen gjør seniorrådgiver Sandra Fahre ved Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland opprørt. Hun synes Brubakken er dårlig behandlet av kommunen.

– Hele saken er blitt en runddans i klagejungelen, sier Fahre, etter at Brubakkens klage ble avvist av både Sivilombudsmannen og Fylkesmannen.

– Kommunen har for så vidt svart, men ikke på det han har klaget på, sier hun.

Kunne vært løst

Sandra Fahre hevder det kan være åpenbare lovbrudd i denne saken.

– Dette handler om at pasientrettigheter ikke oppfylles. Pasientombudet kan ikke se at avgjørelsen er begrunnet. Man har heller ikke gått inn på det forholdet som er påklaget, nemlig kvaliteten på tjenesten. Det er usikkert om saken har vært tilstrekkelig opplyst all den tid man ikke har tatt imot tilbudet om bilder for å bringe klarhet i de faktiske forhold. Kommunen har verken opplyst om klageadgang eller oversendt saken til klageinstans.

Ombudet mener at klager kan være viktige kilder til å forbedre tjenesten og om ikke annet av den grunn ville det være ønskelig om kommunen hadde sett konkret på kvalitet i dette tilfellet. Den beklagelsen kommunen her muligens har ment å gi en misfornøyd bruker, gjerne kunne vært mer direkte formulert. Det skriver Sandra Fahre i klagen til kommunen. Hun stiller spørsmål om forvaltningsorganene han har vært i kontakt med, har gjort det de kunne for å veilede. Han har nærmest tryglet om hjelp i denne saken, men blitt avvist, sier Fahre og foreslår refusjon av egenbetaling som kompensasjon for ulempene og en uforbeholden unnskyldning for å avslutte saken.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00