Samme dag som kommunestyret stemmer over framtidig skolestruktur, langer leder i Stange Frp ut mot både arbeiderlagsleder Helmik Slora Kristiansen og Bygdelista i Stange.

– Arbeiderlagsleder Kristiansen kan ikke for alvor mene at boligmarkedet i Ottestad mister attraktivitet fordi elevene på Espa slipper å kjøre buss til Tangen, og Bygdelistas Frode Sam Hauen må ha bind for øynene om han ikke ser at Ottestad både vil og skal være motoren for vekst i kommunen også i årene som kommer, sier Gihlemoen.

Valgkamp

Gihlemoen spør om Ap forsøker å sikre seg velgere i den største delen av kommunen ved å kjøre fram den populære arbeiderlagslederen i Ottestad.

– Jeg blir provosert, Bygdelista og arbeiderlaget drar i hver sin retning når det tross alt er politisk enighet om skolekursen. Ingen er tjent med en kunstig kamp og konkurranse mellom grendene i Stange som ingen kan vinne. Vi er en kommune, med felles mål om en best mulig skole for alle, utvikling og vekst i hele kommunen og trygghet i hverdagen for alle i kommunen, sier Gihlemoen.

Frp-lederen sier Ottestad er motoren i Stange, men å si at skolestruktursaken svekker Ottestad er feil. Han mener det er uheldig at Ottestad ikke er med i skoleutredningen. Derfor haster det med å komme i gang arbeidet med å sikre en skole for framtiden i Ottestad.

– Både Hoberg, Arstad og Ottestad ungdomsskole må utvides for å sikre tilstrekkelig undervisningsareal for framtiden. Stange Frp har hele tiden etterspurt hvorfor denne prosessen ikke har blitt gitt prioritet og behandlet parallelt med skolestrukturdebatten i resten av kommunen, sier Gihlemoen.

Han legger til at han merker at det skapes vondt blod mellom grendene. Bygder som har vært truet av skolenedleggelser fortviler over at Ottestad har for mye fokus.

– Det er blitt skapt unødvendig konkurranse mellom grendene, en uheldig retorikk. Formannskapets modige innstilling til kommunestyret sikrer at innbyggerne i alle grendene blir boende. Dessverre har den unødvendige, opprivende skolestrukturdebatten tatt fokus vekk fra den viktige oppgaven med å sikre tilstrekkelig kapasitet i skolene i Ottestad. Utsikter til fortsatt stor vekst i Ottestad utfordrer, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00