– Vi kan i realiteten ende opp med gammel fylling og ny dobbeltsporet jernbane. Dette er et klart brudd på hva statsråd Ketil Solvik-Olsens svarte i Stortingets spørretime 6. mai til Knut Storberget, sier Røhne.

– Det har oppstått en alvorlig situasjon i forbindelse med diskusjonen om tilbakeføring av gammel linje til landbruk gjennom vestbygda fra Stange til Hajar. Saken er nemlig svært viktig for Stange, sier ordføreren videre.

– Det er blitt hevdet at utfallet av skjebnen for dyrket mark i Stange, kan få betydning for resten av landet. Hva sier du til en slik påstand?

To meklingsforsøk

– Ja, denne saken kan få nasjonale, regionale og lokale konsekvenser. Det vil legge en mal for slike situasjoner i hele landet der landbruk er involvert. Jeg opplever det som svært alvorlig at vi ikke får tilstrekkelige garantier for at også landbruksinteresser blir ivaretatt. Her kan jeg ikke sa at Bane Nor følger statsrådens pålegg, sier Røhne videre.

De berørte jernbanekommunene på Hedmarken har hatt to runder med mekling hos Fylkesmannen. Nå går saken til Kommunal og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.

– Fylkesmannen har også støttet prinsippet om tilbakeføring av gammel linje til landbruk, og at det gjøres tilstrekkelig forpliktende sikkerhet for at vi får reetablert til landbruk der det er hensiktsmessig når gammel linje legges ned, påpeker Røhne.

Positive følger

Han sier videre at det er vanskelig å forstå og umulig å akseptere at befolkningen i ett av Norges sentrale landbruksområder og sett i lys av den vedtatte jordvernstrategien som også Stortinget har sluttet seg til, blir lyttet til.

– Det må være mulig å fjerne gammel linje, teknisk infrastruktur, fyllinger og tilbakeføre dette til landbruksjord. Det ville både ha arronderingsmessige og jordvernmessig, positive følger der storsamfunnet gjør store inngrep i et av Norges flotteste jordbruksdistrikter. Stange kommune og jeg har vært er positive til at vi får dobbeltsporet jernbane til Innlandet. Det betyr mye og er viktig. Samtidig må en også legge til grunn at en gjør inngrepet så skånsomt som mulig og tar i bruk muligheter for å reetablere dyrkbart areal der det er hensiktsmessig og mulig, sier Røhne.

«Endelig synes Bane Nor mer opptatt av realitetene rundt etterbruk enn formell juss» skriver Fylkesmannens fagavdeling.

Ikke endret mening

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i Hamar fredag. HA fikk anledning til å be om kommentar til påstanden om at Bane Nor bryter forutsetningene i statsrådens svar til Knut Storberget.

– Det er det som jeg sa i Stortinget som gjelder, sier Solvik-Olsen.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.