Det sier FAU-leder ved Åsbygda skole, Gine Lindstad Sjøli.

– For å si det sånn jeg er ikke overrasket over at rådmannen står på sin opprinnelige anbefaling til framtidig skolestruktur. Nå forholder jeg meg til at det til sjuende og sist er politikerne som skal avgjøre skolesaken, sier Sjøli videre. Telemarksforsking har konkludert med at det er liten økonomisk gevinst å legge ned skoler i Stange. FAU-lederen er spent på kommende ukers, politiske møter. Det er fremdeles svært høyt trykk på skolesaken.

– Politikerne har fått veldig sterke signaler fra folkemøtene. Det er ikke tvil om hva innbyggerne mener, sier Sjøli.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00