Leder i driftsutvalget, Arnfinn Standerholen, begrunner dette med at det er stor økonomisk usikkerhet.

– Vårt standpunkt har å gjøre med økonomi. Overkapasitet koster. Ledige plasser betyr heller ikke automatisk reduksjon i bemanning. Selv om driftsutvalget inngikk et kompromiss om et lavere tall enn Kausvol og Steinerbarnehagen opprinnelig søkte om, kunne vi ikke støtte forslaget. Dessuten har jo kommunen selv vedtatt en stor utbygging av en seks avdelings barnehage i Ottestad. I 2015 vedtok kommunestyret en prioriteringsliste for utbygging av barnehager. Dette er ment å gi forutsigbarhet, sier Standerholen.

Nå gjenstår det å se hva formannskapet gjør med driftsutvalgets flertallsvedtak. Om en uke skal søknadene fra de private barnehagene sluttbehandles.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00