Samtlige 22 ordførere i Hedmark underskrev torsdag ettermiddag et opprop der de krever at Stortinget pålegger Regjeringen å omgjøre vedtaket om lisensfelling. Stangeordfører Nils A. Røhne er sammen med Tolgaordfører Ragnhild Aashaug initiativtaker til oppropet.

– Jeg har møtt mange sauebønder i Stange som kjenner konfliktnivået mellom beitenæringen og rovdyrforvaltningen på kroppen, sier Røhne, som har utformet ordføreropprøret sammen med elverumordfører Erik Hanstad (H) og Tolgas ordfører fra Sp.

– Nå forventer vi som ordførere at så snart Stortinget er samlet over nyttår, vil Stortingets representanter sørge for at stortingsflertallets syn og vilje bli omsatt til praktisk politikk, og at regjeringen omgjør sin beslutning om å si nei til lisensfelling, sier Røhne.

Truer sonepolitikken

Ifølge Røhne kan konsekvensen av ulvefellingsvedtaket bli at forvaltningssonen utvikler seg til å bli et ulvereservat.

– Da vil det jo være meningsløst å snakke om bestandsmål. Vi kan ikke akseptere at utmarka som en beiteressurs skal ligge brakk. Det ble vinteren 2015–2016 registrert 65–68 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser, mens ytterligere 25 ulver hadde tilhold på begge sider av grensen mot Sverige. Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold. Bestandsmålet er nådd med god margin, sier Røhne.

I 2015 var det 14 saueholdere i Stange. Flere har gitt seg på grunn av rovdyrfrykten. Det mener Røhne er uheldig fordi grunnlaget for bosetting, næring og utvikling er avhengig av dyreholdet.

– Frustrasjonen blant bøndene er forståelig stor, beitedyrene må sikres bedre, sier Nils A. Røhne.

– Omgjør vedtaket

Stangeordføreren håper at fellingsvedtaket omgjøres snarest mulig på nyåret.

– Klima- og miljøminister Helgesens vedtak er ikke i samsvar med Stortingets intensjon og vilje når det gjelder bestandsmål for ulv og en nasjonalt fastsatt ulvesone i Norge, sier Røhne.

– I tillegg har leveområdet til den såkalte Osdalsflokken medført at flokken i flere år har ynglet utenfor sona. Dette innebærer dermed at Stortingets vedtak om soneavgrensing ikke har blitt fulgt opp, noe en nå kunne hatt anledning til å rette opp, sier han.

– Ordførerne har skrevet under på at vi er ført bak lyset. Beslutningen er helt uakseptabel og på ingen måte i tråd med Stortingets vedtak om bestandsmål for ulv, avslutter Nils A. Røhne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00