– Det er ikke slik at Ap i Stange har noen negative oppfatninger om Nye Veier. Vi ser på selskapet som alle andre samfunnsaktører som kan gi viktige infrastrukturprosjekter. Poenget er at det lokaldemokratiske systemet må få lov til å fungere slik at løsningene man velger, blir de beste.

Røhne er glad for at samferdselsministeren vil bygge veger. Han burde være det og ikke angripe lokaldemokratiet, sier ordføreren.

– Stortingsrepresentant Johnsen hevder at de folkevalgtes vedtak var en protest mot Nye Veier, kommentar til det, Røhne?

– Jeg synes formuleringen fra Tor Andre innehar i seg selv sine egne motargumenter.

I et ekstraordinært møte i det faste planutvalget 6. april, godtok politikerne enstemmig Nye Veiers begrunnelse for planendring. Planen ble så lagt ut på høring.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00