– Jeg er skuffet fordi vi nå gir fra oss muligheten til å få en skolefaglig utvikling, sier Ringnes videre.

Dersom kommunestyret vedtar skolestrukturen slik det nå ligger an til, frykter venstrerepresentanten også konsekvenser for Tangen-samfunnet og jernbanen.

SVIKTER Tangen tettsted

– Nå ser Tangen skole ut til å miste muligheten for en opprusting og økt elevtall. Dermed forsvinner det som skulle være katalysatoren på Tangen som tettsted og Bane Nors bygging av Tangen stasjon. Jeg er ikke sikker på om et knutepunkt rundt nye Tangen stasjon som togstopp blir så attraktivt uten et sterkere tettsted. Vi satser ikke på Tangen ved å videreføre en fådelt skole, sier Ringnes.

PROBLEMATISK FOR OTTESTAD

Ringnes hevder det er skuffende at ordføreren som har vært negativ til fådelte skoler, støtter ønsket om å opprettholde alle ni barneskoler.

– Det er kritikkverdig og problematisk at han ikke står fast ved det og bruker sin sterke posisjon og klokskap til å vise lederskap. Dette er mine og Venstres synspunkter.

– Befolkningen i Ottestad har advart mot at de store og kostnadseffektive skolene i Ottestad som også har best skoleresultater, skal brukes som salderingspost for å finansiere de små skolene i andre deler av kommunen. Særlig sett i lys av at 80 prosent av befolkningsveksten er i Ottestad. For det å beholde alle ni barneskolene betyr at vi fortatt bruker unødvendige mye penger på bygninger, sier Ringnes.

– Kjemperegning

Kirsti Berge peker på at kommunen sitter igjen med en regning på flere hundre millioner kroner for å ruste opp byggene.

– Jeg er veldig skuffet. Da skolen på Helgøya ble nedlagt spådde skeptikerne at stedet skulle bli avfolket. Der har det vært vekst. Skolenes kjernevirksomhet er elevenes læring, sier Høyres gruppeleder.

Ringnes sier Venstre ikke er imot Espa eller Åsbygda, men for et godt skoletilbud. Det må man skille i skoledebatten. Han forstår at skolesaker har stor sprengkraft og mobiliserer.

Ordfører Nils A. Røhne er sikker på at Ap har funnet en skoleløsning som er levedyktig i mange år framover.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00