Høyre-lederen sier hun tidligere har hatt et inntrykk av at Stange hadde en hjemmetjeneste som holdt et høyt faglig nivå.

– Dette er altså ikke tilfelle, ifølge Fylkesmannen. Med tanke på at en økende andel av at Stange kommunes befolkning eldes og at det er ønskelig at eldre kan bli boende hjemme lengst mulig og pleies her, så virker dette langt fra betryggende. Når avvik fra 2010 ennå ikke er lukket, blir jeg ikke tilstrekkelig beroliget ved at kommuneoverlegen og virksomhetsleder nå melder om nye prosedyrer og arbeid på høytrykk for å få lukket alvorlige avvik som medikamenthåndtering og oppfølging av ernæringstilstand hos hjemmeboende. Vi må alle kunne føle oss trygge på at hjemmetjenestene er av en slik kvalitet at enhver får tilstrekkelig og god oppfølging i hjemmet. Det trengs nok hyppigere tilsyn, avslutter Berge.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00