Inger Sleppen står ved gjerdet ved skolen som rådmannen har foreslått å legge ned, og ser utover mjøslandet.

– Bygda er i vekst, sier hun.

Ett eksempel på det er en nybygd enebolig vis-à-vis skolen. Av fem kommunale byggetomter på Espa er to solgt og to reservert. På en av utbygger Hæhres anleggsplasser, står en privat utbygger klar til å legge ut minst 10 boligtomter.

Privat byggefelt

– I mange år var det usikkerhet hvor man kunne bygge og bosette seg på grunn av E6- og jernbanetraseene. Når er denne tvilen ryddet av vegen. Alt er forutsigbart. I mange år var velforeningen involvert i denne satsingen. I 2009 deltok bygdesamfunnet aktivt i prosessen knyttet til Statens vegvesen og jernbaneverkets planlegging av trasévalg, sier Sleppen.

Hun sier videre at befolkningen var klar i sin tale med ønske om et sted for erstatning for barnehage, skole og kulturhus samlokalisert på stedet det er i dag. Den pedagogiske gevinsten og den merverdien det er å integrere ved en slik samlokalisering ble vektlagt. I dag oppleves dette som en vinn – vinn situasjon, sier hun.

Flerbrukshus

Høsten 2012 åpnet nye Espa skole, bygd for erstatningspenger fra Statens vegvesen. Ifølge Sleppen er skolen en smeltedigel for bygda med barnehage og kulturhus under samme tak og det aktive velet har som mål å øke tilflyttingen. Selve kulturhuset driftes i dag av åtte lag og foreninger.

– Mitt inntrykk er at skolen har veldig godt omdømme. Det er kanskje derfor at de få eldre husene på Espa som har vært til salgs, er solgt på dagen etter visning. Noen hus er solgt uten annonsering, sier Sleppen og legger til at velet er glad for at skolen bruker naturen.

– Lærerne bruker nærområdet aktivt i sin opplæring og det er disse omgivelsene som trekker nye innbyggere hit.

Ingen vil kommentere

Rektor Anne Godsveen vil på grunn av sin stilling som leder, ikke uttale seg om rådmannens forslag. Hun har delegert fullmakt fra rådmannen og stiller seg således bak rapporten. Heller ikke Utdanningsforbundets plasstillitsvalgt Erik Wingeng ønsker å kommentere saken.

Jan Olav Nybruket og Truls Gihlemoen i Stange Frp sier lokalmiljøet har vært utsatt for to års seigpining. Skolene i Stange raseres med rådmannen forslag, sier de.

– Folk har bygd nye hus, mens mange ikke har turt å satse på grunn av usikkerheten for skolen. Rapporten er en rasering av bygdesamfunn i Stange. Alle grender rammes, sier Nybruket.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00