– Her er det lagt ned en formidabel innsats, både profesjonell og frivillig for å bygge opp museet. Å flytte museet blir klart et følelsesmessig spørsmål, sier han.

– Vil du kategorisk avvise å samle museumskreftene på Hedmarken i Hamar, Røhne?

– En samling på Domkirkeodden er selvsagt en spennende tanke og kan kanskje øke besøkstallet betraktelig. Samtidig er Migrasjonsmuseet en institusjon i Ottestad som er godt innarbeidet.

Styret i Migrasjonsmuseet har fått orientering om saken og forslaget ble mottatt med blandede følelser. Friluftsmuseet i Ottestad består av sju bygg som viser livet til de norske nybyggerne i den amerikanske Midtvesten fra 1870–1920. Utvandrermuseets Venner og Sons of Norway er noen av Migrasjonsmuseets trofate beidsarbeidspartnere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00