• STORSTUA: Arnfinn Standerholen, leder i driftsutvalget, er imponert over det nye auditoriet på Ottestad ungdomsskole som er bygget i den gamle gymsalen.
  • NY BALLBINGE: Kristin Lillemo, gymlærer ogrådgiver er glad for at skolen har fått ballbinge på skoleområdet. Den blir også flittig benyttet.

Endelig er byggestøyen over. 4.000 kvadratmeter gammel bygningsmasse på Ottestad ungdomsskolen til 52,6 millioner kroner er renovert. Yttervegger er tilleggsisolert og vinduer med trelags glass er satt inn. Samtidig har Ottestad ungdomsskole, som en av få i Norge den helt nye generasjonen innelys basert på LED-teknologi, som påvirker læringsevnen positivt.

I dag starter elevene innflyttingen. Etter høstferien mandag 17. oktober tas skolen i bruk igjen og alle elever samt lærere samles under ett tak. Lærerne flytter også.

Fornøyd rektor

Rektor på Ottestad ungdomsskole, Carl Gustav Follestad, er svært godt fornøyd med at alle på skolen har vist stor smidighet under byggeperioden.

Han roser de ansatte og elevene for å ha vært fleksible.

– Fire klasser har hatt midlertidige klasserom i Ottestadhallen. Dette er også kroppsøvingslokaler for vår skole og Steinerskolen. En klasse har hatt undervisning i lokaler på Arstad skole, mens kunst og håndverk har hatt base på Hoberg skole under ombyggingen. Mat og helse har også vært på Arstad. Fire klasser har vært igjen i nydelen på Ottestad ungdomsskole, sier Follestad.

Spesialrom

Den nyrehabiliterte delen av Ottestad ungdomsskole har fått kjærkomne spesialrom. Nå kan elevene få arbeide i hypermoderne laboratorierom som for eksempel labøvelser i naturfagrommet.

Ottestad ungdomsskoles desidert fineste klasserom ligger lengst sør i bygget med vindusflater på to vegger mot det frodige åkerlandskapet rundt Ottestadhallen og vestover mot Mjøsa.

Forleden dag hadde driftsutvalget i Stange kommune sitt møte på Ottestad ungdomsskole med omvisning på nyskolen.

Driftsutvalgets leder Arnfinn Standerholen (Ap), sier det er en fornøyelse å se at elever og lærere har fått så gode arbeidsforhold.

Kommunalsjef Liv Ingrid Vasaasen trekker fram det flotte auditoriet med 280 sitteplasser i den gamle gymsalen. Denne storstua har vært savnet lenge, sier hun.

Rektor Follestad la fram ønske om å få flyttet samfunnhusdelen på skolen til nabobygningen Rikets Sal. Ølbokser og sigarettsneiper ligger ofte igjen etter fester.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00