På styremøtet torsdag 15. desember kan Sykehuset Innlandets Divisjon for Habilitering og rehabilitering bli vedtatt nedlagt.

John Dahl, leder i Venneforeningen, sier det er et stort tilbakeskritt dersom styrets innstilling blir vedtatt.

Les også: Ledelsen svarer

– Vi har i lang tid hatt høy kvalitet på fagmiljøet. Den kompetansen innen fysikalsk medisin som pasientene får, er helt unik. Nå appellerer vi til styremedlemmene i Sykehus Innlandet om å la Ottestad være i fred, inntil et nytt hovedsykehus står ferdig. Et av de aller viktigste behandlingstilbudene vi har ved rehabiliteringssenteret i Ottestad, er svømmebassenget. Dette vil vi miste dersom nedleggingsforslaget vedtas, sier Dahl.

Løbakk på Ingeberg

Omstillingen i sykehusstruktur går ut på å legge ned avdelingen i Ottestad og flytte virksomheten til Løbakk psykiatriske senter på Ingeberg i Vang.

Stanges ordfører Nils A. Røhne sier i en kommentar at han var glad da styret i Sykehus Innlandet april 2016 besluttet å samle rehabiliteringstjenestene i Ottestad.

– Det var et bra vedtak, syntes jeg. Nå har imidlertid ledelsen kommet til at den psykiatriske sengeposten på Løbakk flyttes til Sanderud for så å frigjøre Løbakk. Det er beklagelig og trist for Ottestad rehab, men jeg tror det fortsatt er mulig å opprettholde et godt pasienttilbud, sier Røhne.

– Stange kan miste 160 arbeidsplasser, er du bekymret for dette?– Forslaget er ikke overraskende. Funksjonsendringer nå tvinger seg fram for å kunne berede grunnen for en overgang til mjøssykehus. Jeg er ikke med og går i fakkeltog for hver gang Sykehuset Innlandet foreslår en endring. Jeg tror arbeidsplassene på Ottestad reetableres på Ingeberg. Jeg synes det er kjedelig hvis Ottestad legges ned. Man må tenke igjennom konsekvensene for tilstøtende institusjoner, som protesemiljøet.

Frykter for fagmiljøet

Seksjonsoverlege Kristin Østlie, Seksjon Bevegelse, Ottestad, frykter at pasienter blir skadelidende. Fagmiljøet kan også forsvinne.

– Jeg må jo si at vi ble forskrekket og overrasket over det siste forslaget om å avvikle Divisjon Habilitering og Rehabilitering. Det kom inn som et forslag fra sidelinjen der fagmiljøet ikke hadde uttalt seg på forhånd. Vi ser dessverre en rekke negative følger for pasientene og faget. Vi er redde for at pasienter med behov for rehabilitering ikke vil bli prioritert i kampen om ressurser dersom vi blir underlagt en eller flere somatiske divisjoner, hevder Østlie.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00