Avgjørelsen på skolesaken nærmer seg. Den engasjerte psykiateren og overlegen i Sykehuset Innlandet sier at noen blir berørt av vedtaket. Skuffelse og sinne hører livet til, understreker han.

Imidlertid reiser Vestheim spørsmålet om hva politikerne har lov å ta fra kommende generasjoner? Stange er en av kommunene med de beste utviklingsmulighetene midt på Østlandet, sier han.

Utkantkommune?

– Har vi lov å ta fra grendene livsgrunnlaget? Det er ikke noe poeng å tvinge fram en utkantkommune. Hvis det blir skolenedleggelser uten god grunn, får vi virkelig et stort, demokratisk tillitsproblem. Det er gode ressurser i hele kommunen, men presset er stort på Ottestad og små utvidelsesmuligheter i Stange. Hele kommunen må derfor brukes.

– Jeg er imponert over småskolene. Hvorfor skal vi si at Åsbygda skole er liten? Den ideelle skolen har 105 elever. Jeg håper Åsbygda skole vil leve og folketallet stige slik at vi får en ideell fulldelt skole på nytt. Når skolen blir vedtatt bevart, kan folk kjøpe og befolke 27 nye boenheter, som alene kan øke elevtallet opp mot 100 igjen innen noen år, sier Vestheim.

Han mener Åsbygda har de resultatene som skal til pedagogisk, og ingen har trukket i tvil at den er en god skole både for læring og sosialt miljø, sier han.

– Hva tror du skjer hvis kommunestyret vedtar å legge ned grendeskolen?

Landlige drømmer

– Jeg mener Åsvang/Åsen er et eksempel på hva som skjer når skolen blir borte. Ny etablering og livet i grenda blir borte. Åsbygda er også et komplett livsløpssamfunn, der alle tilbud ligger tett med barnehage, skole, kapell, idrettsanlegg, lysløype, aldersboliger. Kommunale tomter ligger klare på Bottenfjellet. Landlig oppvekt slik som i Åsbygda er noe mange i byen drømmer om: Skog, vann, badeplass, fiske, ski, jakt og akseptabel arbeidsveg både vestover mot Hedmarken, østover mot Løten og Elverum, og sørover med tog.

Ap-politikeren har engasjert seg sterkt og skrevet privat høringsuttalelse i skolesaken. Vestheim sier kretsene i grendene er mest sårbare.

– Skolen framstår som moderne og bare for 10 år siden var det 117 elever, i dag er det 65. Bare 25 trenger skoleskyss. Barnehagen med siste byggetrinn i 2009 har 42 barn, sier Terje Vestheim.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00