Nestleder Jostein Nybakke sier i en kommentar at likestillingen her i Norge ikke er fullendt. At det er større fravær blant kvinner enn menn, mener han skyldes at kvinner har både fulltidsjobb hjemme og ute. Samtidig er det tunge yrker. Nybakke tar til orde for et enda bedre samarbeid mellom ansatte og leder, slik at for eksempel mer tilrettelagt turnusarbeid kan avhjelpe trykket.

Stange er en av 31 norske kommuner som er med i prosjektet «Ned med sykefraværet». Fra Hedmark er Elverum, Kongsvinger, Hamar og Stange med. I Oppland Gjøvik og Lillehammer. Opplegget er i regi av KS og Nav.

I 2017 skal det arrangeres en lokal konferanse i Stange med ledere, tillitsvalgte/verneombud og politisk ledelse for å utarbeide tiltaksplaner for god medarbeiderutvikling og helhetlig tenking.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00