Stange Frp, Bygdelista og Stange Venstre krever at Statens vegvesen snarest leverer sitt forslag til reguleringsplan for fylkesveg 24.

– En trasé fra Støa til Innlandsporten bidrar til å styrke forbindelsen mellom Vallset og Tangen, forenkle tilgangen til de kommende arbeidsplassene på Innlandsporten og styrke bosettings- og sysselsettingsgrunnlaget i bygda. Samtidig blir bomiljøet i Gata betydelig bedre uten massiv tungtransport utenfor stuedøra. Vårt forslag til trasé fra Støa til Innlandsporten berører svært få naboer, og legger knapt beslag på dyrket mark. Traseen går utenfor de viktige kulturminnene i Vallset, sier trioen i en uttalelse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00