Stårvik er varaordfører på halv tid for Arbeiderpartiet i Stange. Stårvik er utdannet sykepleier. Inntil nylig jobbet hun som sykepleier ved en offentlig institusjon på Hedmarken.

I november sa hun opp. 

For få dager siden inndro Helsetilsynet hennes autorisasjon.

forhold til en pasient

I et brev fra 30. 9. gir Statens helsetilsyn følgende begrunnelse: 

« ... på grunn av uforsvarlig virksomhet, grov mangel på faglig innsikt og atferd som kan anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.»

Les også: - Ap-karriere fortsatt mulig

Årsak: Stårvik hadde et seksuelt forhold til en pasient.

Hun var ikke blant hovedbehandlerne for vedkommende, men hadde ved åtte anledninger «behandlingskontakt» med pasienten. Etter at pasienten ble utskrevet ble det et intimt forhold.

Varslet to ganger

En person sendte bekymringsmelding om Stårvik og en navngitt pasient – første gang i februar 2015. Den gangen svarte Stårvik at hun ikke hadde noe forhold til den navngitte pasienten.

Et år senere kom det ny bekymringsmelding – fra den samme varsleren. Denne ble fulgt opp kopi av SMS-er som viste kontakt mellom Stårvik og en pasient.

Dette forholdet erkjente Stårvik

Ifølge ett av dokumentene fra helsetilsynet sa Stårvik først at hun og pasienten, som da var utskrevet og over i oppfølgende behandling et annet sted, ikke hadde et asymmetrisk forhold.

politisk vendetta?

Senere har Stårvik erkjent at forholdet var svært uheldig.

I ett av dokumentene fra en Hamar-advokat som Stårvik benyttet en periode heter det at Stårvik i ettertid føler seg truet «da hun i dag er en offentlig person som varaordfører.

I et annet dokument heter det:

«Sykepleieren mener at meldingen til Fylkesmannen er sendt av en person som synes å føre en slags «personlig vendetta» mot sykepleieren» og at det knyttes opp mot varaordfører-vervet.

Senere har også pasienten truet Stårvik og bedt om penger.

- Vil gjøre opp for meg

Trine Lise Stårvik (28) erkjenner at hun har gjort noe galt, men gir ikke opp kampen om å komme på Stortinget.

– Jeg kommer ikke til å klage på avgjørelsen til Statens helsetilsyn. Jeg vet at jeg har gjort noe galt, og jeg kommer til å ta konsekvensen av det. Jeg er opptatt av å gjøre opp for meg.

HA møtte Trine Lise Stårvik i bakkant av onsdagens formannskapsmøte i Stange. Hun er rolig, åpen og tilsynelatende balansert. Hun er åpenbart lei seg, og tårene kommer i øyekroken.

– Du erkjenner sviktende dømmekraft. Hvorfor sviktet det?

– Det var det, da. Jeg vil ikke skylde på noen. Jeg vil heller ikke frata meg selv noe skyld. Jeg har gjort det jeg har gjort. Uavhengig av hvilken livssituasjon jeg var i da så er jeg nå opptatt av å være åpen om hva jeg har gjort. Jeg vil gjøre opp for meg og ta de konsekvensene det betyr. Jeg er selvsagt veldig lei meg for de jeg eventuelt har skuffet.

– Hva tror du dette får å si for din politiske karriere?

– Det er opp til velgerne. Nils A. Røhne (ordføreren) er informert og det er også Grete Mikaelsen (partisekretær). Men jeg er avhengig av tillit fra befolkningen i Stange og fra velgerne. Jeg håper at jeg kan få vise meg den tilliten verdig, selv om jeg har gjort et en feil. Jeg trives godt som varaordfører og ønsker å få jobbe med å gjøre Stange til et bedre sted.

– Vil du fortsatt kjempe for plassen på stortingslista?

– Det er en ambisjon jeg har, og noe jeg har veldig lyst til. Jeg håper at dette ikke ødelegger for meg, men det kan jeg ikke vite. Så lenge velgerne vil ha meg, skal jeg fortsette.

– Det betyr at du vil kjempe for plassen på stortingslista?

– Ja, det gjør vel det.

– Kan du si noe om hvordan du har opplevd prosessen?

– Det har vært vanskelig. Det har vært en prosess og en saksgang som har tatt lang. Jeg har opplevd god støtte fra folk rundt meg.

– Du/advokaten skriver i et brev at du føler deg truet av varsleren fordi du er varaordfører. Hvordan?

– Jeg kan ikke si at jeg er blitt truet fordi jeg er varaordfører. Jeg ser at det står skrevet slik, men det er ikke bare fordi jeg er varaordfører. Saken er mer kompleks enn som så. 

– Du og din advokat skriver at varsleren har drevet en personlig vendetta mot deg – knyttet opp mot at du er varaordfører og at dette er for å hindre at du blir valgt. Hva belegger du dette med?

– Det er viktig for meg å få fram at det ikke er den tidligere pasienten som har meldt meg. Uansett hva personen som meldte meg gjør mot meg så unnskylder ikke det hva jeg har gjort.

– Er det fortsatt verdt prisen å drive med politikk?

– Jeg har vel stilt meg det spørsmålet selv. Lenge har jeg opplevd en vanskelig situasjon som har å gjøre med noe jeg har opplevd som langvarig trakassering fra melderen, sier hun og legger til:

– Denne situasjonen er selvsagt på siden av hva selve saken dreier seg om, og unnskylder ikke hva jeg har gjort. Det kan ha vært andre motiver enn å ramme meg politisk.

Fakta

Statens helsetilsyn skriver:

« ... pasienten befinner seg i et avhengighetsforhold til sin behandler, og helsepersonell kommer i en maktposisjon ...»

« ... uavhengig av om det er snakk om pågående eller avsluttet behandling.»

«Verken da relasjonen oppsto (...) tok du kontakt med din arbeidsgiver for å få hjelp (...) og ivareta pasienten ...»

« ... en alvorlig svikt i din dømmekraft»