– Jeg blir skremt, var pausekommentaren til Høyres gruppeleder Kirsti Berge i kommunestyret.

Utblåsningen fra den sindige høyrepolitikeren kom etter at Frp i kommunestyret hadde lagt fram 26 verbalforslag, hvorav budsjettmidler til klimatiltak skulle finansiere redusert eiendomsskatt. For å kompensere klimasatsingen i Stange, hadde Frp funnet inndekning i statstilskudd i forbindelse med forliket mellom regjeringspartiene.

Miljøløft

Berge sier til HA at hun ikke er imponert over regjeringspartner Frp.

– Når de vil ta vekk midler til klima og miljøtiltak og forutsette at disse pengene i stedet kommer fra staten for å finne inndekning for tapt eiendomsskatt, da må jeg si at dette virker som ønsketenking. Vi må ta et løft for miljøet. Derfor blir jeg skremt når partiets folk uttaler at klimaendringene ikke er menneskeskapt. Dette er ikke realistisk, sier Berge.

Frp la dagen før budsjettmøtet i kommunestyret torsdag fram sitt alternative budsjett på 30 sider. Fra talerstolen karakteriserte Berge dokumentet som en blanding av valgprogram og verbalforslag.

– Jeg leser et hefte av folkesporten finn 5 feil, sa Berge.

Lønnskutt og ungdomshus

Frp foreslo å fjerne lønnen til varaordfører Trine Lise Stårvik på 400.000 kroner og legge ned Ottestad ungdomshus. Ungdomshuset mottar 2 millioner kroner årlig i støtte fra kommunen og Frp ville i stedet bruke pengene å styrke aktivitetstilbudet for barn og unge i hele kommune.

– Dette kan vi bare ikke være med på, sa Berge kontant.

Etter at Frps gruppeleder Jan Olav Nybruket hadde lagt fram budsjettforslagene, ville Aps Øyvind Hartvedt vite om Frp hadde regnet på hvor mange ekstra folk rådmannen måtte ansette for å utrede partiets forslag.

– Det som slår meg når jeg leser et så omfattende dokument, er at det er gjennomarbeidet tenking. Det er imidlertid så mange konkrete forslag på bestillinger til rådmannen, at jeg tror det trengs flere folk til å gjøre jobben, sa Hartvedt.

Nybruket svarte at dersom forslagene skulle få flertall i kommunestyret, måtte rådmannen forholdt seg til partiets utregninger.

– Jeg tror dagens stab ville ha vært stor nok. Poenget er å få redusert eiendomsskatten, sa han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00