Under åpningen mandag spøkte noen med at hvem vil forlate et slikt sted frivillig når behandlingsperioden på seks uker er over? Utsagnet er åpenbart relevant, for i løpet av noen måneder er nemlig Irstad gård forvandlet fra en gårdsbolig til institusjon.

Avdelingsleder Anita Stensberg viser rundt i den flotte bygningen som er utleid til barne-, ungdoms- og familieetaten av Halvor Austad. Barnevernsinstitusjonen har fire plasser for akuttplassert ungdom mellom 13 og 18 år. Avdelingen har 15 årsverk.

Blir ivaretatt

– Nå står vi inne på rommet med den grønne døra, Stensberg. Om kort tid kommer et ungt menneske i alvorlig krise hit. Hva vil du si til vedkommende?

– Her skal du være trygg, her skal vi ivareta deg på en best mulig måte. Du skal bli sett og vi skal arbeide med stressnivået.

Irstad gård er altså en ny akuttavdeling som åpner i regi av Hedmark ungdom og familiesenter. Senteret har i dag fire avdelinger pluss en beredskapshjemsavdeling. De fire akuttavdelingene har til sammen 17 plasser og 20 plasser i beredskapshjemsavdelingen.

Å drive en akuttavdeling betyr at det kan komme en telefon og behov for innleggelse på kort varsel, kveld eller natt.

Irstad gård har tre miljøterapeuter som jobber på dag og kveldstid. Avdelingen har seks nattevakter, en våken og en hvilende per natt.

Skal få omsorg

– Hva møter ungdommene på Irstad, Stensberg?

– Trygghet og omsorg innen tydelige rammer og struktur. Her er det dyktige ansatte som er skolert til å ivareta 13–18 åringer i en sårbar fase.

Ifølge Stensberg blir ingen beboere sperret inne.

– Inntaksområdet vårt er hele Østlandet. Når de kommer hit til Ilseng skal de gå på skole og delta på aktiviteter. I utgangspunktet er det ønskelig at hvert opphold skal vare i seks uker. Så skal de hjem til sine omsorgspersoner med eventuelle hjelpetiltak. Andre alternativ er fosterhjem eller andre institusjoner. Kort fortalt kommer de til oss for å få helse, oppfølging til skole og omsorg i tett samarbeid med den kommunale barnevernstjenesten, sier hun.

– Ofte ser vi ungdommer som er skadet, sliter med tilknytningsforstyrrelser, dårlig selvbilde og selvtillit. Vi ser økning i psykiske lidelser blant unge. Den første oppgaven er å roe ned og få til stressreduksjon. Å finne løsning videre i livet er viktig. At ungdommen blir sett og hørt er kjempeviktig, sier Stensberg.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00