Landbrukssjef i Hedmark, Stein Enger, sier landbruksmyndighetene ønsker at gårdene som legges ut på salg skal drives best mulig.

– Driftsenhetene skal være et positivt supplement til gårdene i bygda. Innenfor det ligger tradisjonelt landbruk, reiselivsnæring, lokalmatproduksjon og alt det vi synes landbruket skal bestå av, sier Enger.

Produktsjef Hans Jacob Lund i Graminor ble fredag kjent med at staten vurderer Staur-salg. Graminor har ikke gått inn og vurdert konsekvensene for selskapet.

– Vi driver 350 mål på Staur. Dette er viktig for oss, sier Lund.

Styreleder Leif Helge Kongshaug i Tyr sier selskapet i dag har fôravtale med Staur. Avlsarbeidet som utføres på Staur er viktig. Målet er å øke antall aktive avlsbesetninger til minst 100 i 2017 og fokus er økt bruk av norsk kjøttfesemin i avlsarbeidet. Staur er også forsøksgård for sau og geit. Gjestegården har 35 gjesterom og møtesal for 60 personer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00