Kommunalsjef Liv Ingrid Vasaasen og Kristin Schjetne, skolefaglig rådgiver i Stange kommune, kunne tirsdag morgen presentere rykende ferske tall fra Tilstandsrapporten i grunnskole i Stange 2016/2017, for driftsutvalget.

Rapporten viser at det er synkende motivasjon for læring og skolearbeid etter hvert som elevene blir eldre. Det mener Schjetne er alvorlig og en stor utfordring. Trenden starter i 8. klasse, altså er det stor overgang fra barneskolen til ungdomsskolen. Situasjonen er ikke spesielle for Stange, motivasjon og mestring faller med alder over hele landet.

– Økt press

HA besøkte rektor Geir Mauset og 10.-klassingene på Stange ungdomsskole for å høre skoleledelsen og elevenes syn. Marte Camilla og Nora skal begynne på videregående til høsten, henholdsvis musikklinje og helse- og oppvekst.

– Hva tror dere er årsaken til at motivasjonen for læring synker så dramatisk?

– Ting blir så seriøst, presset øker så mye på oss unge og forventningene blir så høye, sier Marte Camilla, og legger til:

– Kanskje for seriøst for fort, presset på at vi skal gjøre alt riktig spiller inn, sier hun.

For lite lekser

Nora, som kommer fra Tangen, sier hun i dag hadde ønsket at de hadde mer lekser i 7. klasse.

– På ungdomsskolen fikk jeg rett og slett leksesjokk. Vi var ikke vant til å jobbe så mye. Årsaken til at 10.-klassingene er mindre motivert for å lære sammenlignet med 3. klasse, er at 15–16 åringene føler seg slitne etter 10 års skolegang, sier hun.

Rektor Geir Mauset har ikke et enkelt svar på hvorfor andelen motiverte elever synker jo eldre ungdommene blir. En tiendeklassing begynner å nærme seg skjæringspunktet aldersmessig og lengter kanskje etter å realisere sine egne interesser og drømmer og går skolelei.

– For å snu trenden, har satsingen på ungdomstrinnet de siste årene vært å gjøre innholdet mer variert og mindre som teoriskole. Det har vi faktisk sett positive effekter av, sier Mauset, som ser utfordring i å treffe alle elever.

– Er alle sjuendeklassingene godt nok forberedt på 8. klasse?

– Vi ser nok at noen er kommet litt bakpå i noen fag, for eksempel matematikk og lesing. Derfor blir overgangen til ungdomsskolen krevende for noen, sier Mauset.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00