Skolebassenget på Ottestad ungdomsskole er preget av tidens tann. Derfor la kommunestyret prosjektet inn i økonomiplan 2015 – 2018/2016-2019 med oppstart 2017 fordi anlegget er sårbart og kommer på et tidspunkt til å bli kritisk enten på teknisk eller bygningsmessig side.

25 millioner er satt av i planperioden og 10 millioner til oppstart i år. I budsjettbehandlingen i desember ble altså svømmehallprosjektet igjen satt på dagsorden, og flertallet bestilte en utredning om alternativ plassering av ny svømmehall ved Hias-bana for å benytte overskuddsvarme.

I dag sier Gihlemoen det er ille at politikerne ikke har fått informasjon om status i bassengsaken. Han vil på første kommunestyremøte kreve en redegjørelse.

Eiendomssjefen svarer

Eiendomssjef i Stange Bjørn Lunstøeng, bekrefter at rådmannen har fått i oppdrag å utrede bygging av ny svømmehall i Ottestad.

– Vi har engasjert arkitekt i arbeidet med å bistå under utredningen av prosjektet. Noe som er en ressurskrevende øvelse med mange faktorer, men vi håper å legge fram saken for politisk behandling i løpet av høsten, sier Lunstøeng.

Eiendomssjefen viser til at den politiske bestillingen er omfattende.

– Forstår du at noen politikere er utålmodige?

– Det er mange oppgaver i kommunen. Det er klart vi kunne ha orientert det politiske miljøet om status. Vi har imidlertid brukt tid til blant annet å forhøre oss om finansiering i Kulturdepartementet. Konsekvenser av ulike plasseringer, blir også utredet, sier Lunstøeng.

Folkebad i Ottestad

Eiendomsavdelingen er også bedt om å legge fram en utredning om etablering av folkebad i Ottestad som skal bestå av 25 meters basseng. Driftskostnader og hvor en slik svømmehall eventuelt skal plasseres inngår i kommunestyrets bestilling.

– Jeg håper vi har noe å legge fram til høsten mot jul. I en tid da vi må prioritere ressurser, prøver vi å dra i alle tråder. Svømmehall er selvsagt en prioritert oppgave, sier Bjørn Lunstøeng.

Svømmebassenget på Åkershagan har også vært i bruk i lang tid.

Nødvendig basseng

– Dagens basseng er bygget for et Ottestad med en brøkdel av dagens innbyggertall, det er utslitt og umoderne og har begrenset tilgjengelighet.

Det sier Truls Gihlemoen, Frp.

– Et halvt år er passert siden vi fikk med oss et bredt flertall i Stange kommunestyre på å utrede bygging av ny svømmehall i Ottestad. Bassenget på Ottestad ungdomsskole er svært dårlig og det haster med nytt basseng. 

– Stange Frp etterlyser planene for nytt basseng. Noen politikere trenger god tid for å sette seg inn i saker så administrasjonens forslag til nytt basseng må raskt på plass. Kommunestyret må få anledning til å behandle bassengsaken før budsjettrammene fastsettes. Med effektiv saksbehandling, kan nytt basseng stå klart allerede til skolestart i 2018. Det er viktig å gjøre denne bassengutredningen så ubyråkratisk som mulig, sier Gihlemoen. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00