• VEKKER INTERESSE: Martine Foss Iversen og Thomas Bjørklund blar i høringsdokumentet for ny skolestruktur i Stange. Saken avgjøres før våren.

– Ikke legg ned skolen vår! Beskjeden til Stanges politikere er klar. Elevrådsleder Martine Fonn Iversen i 7. klasse og nestleder Thomas Bjørklund i 6. klasse er enige om at Solvin skole må bestå. Det er ikke i tråd med hva rådmannen i Stange foreslår, nemlig å legge ned fulldelte Solvin med 146 elever og flytte barna til en ny barneskole i bygget til Romedal ungdomsskole.

Innflytelse

De unge talspersonene ønsker innflytelse på hverdagen sin og vil sende et klart signal til kommunens politikere som skal avgjøre skolenes framtid. Derfor har Martine og Thomas laget en høringsuttalelse på vegne av elevrådet.

De unge menneskene møter oss en tidlig morgen på skolen. Både Martine og Thomas spurte mor og far om det var greit å stå fram i avisen. Elevrådsmedlemmene er oppvakte og har tenkt nøye igjennom hva de skal si. Nå ønsker de at lokalpolitikerne skal lytte litt mer til de unge i kommunen.

Blir storskole

Den foreslåtte barneskolen på Romedal ungdomsskole blir en storskole med kapasitet til 370 elever fra dagens skolekretser i Åsbygda, Solvin og Breidablikk på Ilseng. Solvin greier seg godt på egne bein, slår elevrådet fast.

I år har skolen 136 elever og øker til 140 neste år. Hele 28 elever er skolebegynnere neste skoleår. Dagens førsteklasse er på 26, mens det er 24 elever i 2. klasse.

– Nå går broren min i 1. klasse. Det er lett at de yngste på skolen kan rote seg bort i gangene på en så stor skole som ungdomsskolen i Romedal. Dessuten ligger skolen veldig nær riksveg 3. Tenk om førsteklassingene går på oppdagelsesferd til riksvegen, sier Thomas.

Mobbing

Ifølge Martine er positive sider ved en sammenslåing at elevene blir kjent med flere og får flere venner. De får svømmebasseng på skolen og større gymsal med scene.

– Vi har veid de positive sidene mot de negative. Solvin må bestå. Mer busskjøring, mye dårligere uteområde og større sjanser for mobbing er negative sider, sier Martine.

Hun og Thomas nevner at Solvin ligger inntil friidrettsbanen i Romedal og elevene har mye fysisk aktivitet. Ballbinge og romslig lekeområde er også viktige trivselsfaktorer.

Elevrådet har skrevet i høringsuttalelsen at hele kretsen har tilhørighet til skolen.

– Vi har tilgang til skogen med gapahuk også. Skoleområdet er også et samlingssted etter skoletid for mange, avslutter Martine.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00