Det sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen dagen før planutvalget gjennomgår svarene stangepolitikere ba om.

Les også: - E6 er ikke bare en Stange-sak

Ordfører Nils A. Røhne sier at han ikke kan instruere planutvalget, men han håper planutvalget konkluderer med at planforslaget nå kan sendes ut på høring.

Nestleder leder møtet

Utvalgets leder Eva Søgnebotten (Ap) er på ferie i utlandet. Eksordfører og nestleder i planutvalget Jan Tyriberget skal lede møtet. Han vil ikke uttale seg om utfallet, men sier at politikerne må ha lov å stille spørsmål når det er så omfattende endringer som er på gang.

Les også: Byggestart for E6 kan bli kraftig forsinket

Ordføreren presiserer at han ikke er i en posisjon der han kan pålegge planutvalget noe som helst. Han håper at når svarene fra Nye Veier kan legges fram i planutvalget, er prosessen kommet så langt at høringen kan starte.

28. mars fremmet Ap og Sp å sende forslag til planendring for E6 Uthuskrysset tilbake til Nye Veier for ytterligere utredning på ulike temaer som ikke opplevdes å være besvart i planen.

Mindre dyrket mark

Planforslaget til Nye Veier har skapt mye støy i Stange. Moshagen sier Nye Veier har besvart spørsmålene planutvalget stilte for litt over en uke siden.

– Nå har Nye Veier brukt store ressurser de siste dagene på å jobbe med saken på en god og faglig måte slik at planutvalget kan gjøre sin vurdering, sier Moshagen.

Prosjektdirektøren peker på at fordelen ved forslag til detaljregulering av ny firefelts E6 på Uthuskrysset etter dagens løp, er redusert beslag av dyrket areal og mindre inngrep på eiendommen til Furnes Jernstøperi og framtidige Stange Næringspark.

– Vi får også kortere byggetid og bedre tilrettelegging for gående og syklister langs fylkesveg 24, sier Øyvind Moshagen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00