– Jeg er svært skeptisk til at kommunene på Hedmarken skulle rigge et system som innebærer at vi skulle gå vekk fra en ordning vi har hatt siden 1990 i Stange, Løten og Hamar. En avfallsordning på anbud ble innført for snart 27 år siden, sier ordfører Røhne.

HER kan du lese hva Hedmarken-ordførerne sa til HA i januar.

Ekstraordinært møte

Sirkula har innkalt eierkommunene til et ekstraordinært møte i representantskapet 1. mars.

– Her vil vi få en orientering og status knyttet til situasjonen etter at RenoNorden overtok avfallshåndteringen ved anbud, sier Røhne.

Stangeordføreren synes det ikke er noen god idé å rekommunalisere et avfallsselskap for Hedmarken.

– Å gjøre som Oslo fordi folk har vært forbannet på avfallshentingen, er ikke en løsning for oss, mener jeg. Slik jeg ser det begynner innsamlingsordningen å fungere. For Stanges vedkommende var det 0,26 prosent avvik i henting i siste rapportering. Dette begynner å nærmere seg 100 prosent regularitet.

Etableringskostnader

Røhne viser til at Oslo får en merkostnad på 40 millioner kroner for å drifte renovasjonsselskapet selv.

– Det er knyttet så store kostnader ved å etablere en kommunal løsning ved innkjøp av biler og styringssystemer, ledelse og planlegging. Det ville være en dramatisk beslutning gjøre et avfallsselskap kommunalt, sier Røhne.

Ordføreren er uenig i at avfallshåndtering skal være på kommunale hender.

– Vi skal følge opp velferdsoppgaver som skole og helse i kommunal regi. Renovasjon bør derimot ikke være en kommunal virksomhet.

– Er du bekymret for alle avviksmeldinger som er meldt inn i kjølvannet av at den nye renovatøren vant anbudet på Hedmarken?

– Jeg har tillit til at Sirkula rydder opp i situasjonen som har oppstått. Vi fikk nylig beskjed om at Arbeidstilsynet ikke vil ha møte med selskapet nå. Jeg legger til grunn at det ryddes opp i forhold knyttet til brudd på arbeidsmiljøloven, sier Nils A. Røhne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00