- Vi har jobbet i fem år for å få gjennomslag for ideen om høyhuset.
Det sier Gunnar Wedvik (58), konsernsjef i BoligPartner.

Boligselskapet har blitt milliardbutikk med utbygging landet rundt.

Selskapet holder til i eget bygg like ved båthavna - ytterst på Tjuvholmen i Hamar.

TRENGER PER PLASS

Etter flere år med solid vekst har selskapet behov for større lokaler på Hamar.

Etter å ha jobbet tett med kommunen i flere år ble Wedvik  & Co. mildt sagt overrasket da Hamars rådmann ringte, minutter før formannskapet ble orientert, for å fortelle om intensjonsavtalen med Arthur Buchardt.

HER kan du lese om reaksjonene fra både Bolig Partner og Utstillingsplassen  Eiendom.

Fredag sendte Wedvik brev om saken til Hamar kommune - slik Utstillingsplassen gjorde dagen før.

- Vi trenger mer plass i Hamar for å  vokse i Hamar, sier Wedvik.

KLART AVTALEBRUDD

I brevet til kommunen, som HA har kopi av, gjør Wedvik det klart også skriftlig at han anser kommunens intensjonsavtale med Arthur Buchardt som klart i strid med avtalen Wedvik og Utsstillingsplassen har inngikk med kommunen i fjor.

Kort sagt sier denne at de tre partene skal se på regulering/utbygging av Tjuvholmen og området opp mot Hamar stasjon i fellesskap.

I sitt brev til kommunen understreker Wedvik at selskapet Tjuvholmen Eiendom har jobbet lenge med planene, og at Hamars politikere har vært godt orientert.

POLITIKERNE VAR PÅ MØTE

Wedvik minner om at medlemmer av formannskapet, gruppeledere folk fra administrasjonen fikk grundig orientering om planene under et møte hos Bolig Partner på Tjuvholmen senest i februar i år.

Han skriver følgende:

"Det ble av deltakerne i møtet tilkjennegitt stor entusiasme og et sterkt ønske om forsterket framdrift."

Wedvik minner om at han kan tenke seg å bygge om lag 15.000 kvadratmeter og at prosjektet har en kostnadsramme på om lag 800 millioner kroner.

Overfor HA slår Wedvik fast at finansiering ikke er noe problem.

40 terasse-leiligheter

Wedvik sier at høyhuset er tenkt bygd i tilknytning til dagens bygg.

Av de 10.000 kvadratmeterne Wedvik ønsker å bygge til næring/hotell vil Bolig Partner selv ha behov for om lag halvparten:

- Vi ser for oss om lag 40 terasserte leiligheter. Leilighetsdelen kommer etter at politikerne har signalisert at de ønsker sentrumsnære boliger. Med så mange etasjer vil bygget satte igjen et lite "fotavtrykk". Og beliggende ute på Tjuvholmen vil bygget i liten grad "skygge for" byen. Nå ønsker vi en kjapp avklaring, også med tanke på jernbanestasjon,med , sier Wedvik og legger til:

- Vi vil sette opp et monumentalbygg som vil gi synergier for urbaniseringen av byen vår. På toppen  ser vi for oss en restaurant som vil være et fantastisk utsiktspunkt.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00