• ÅPNET: Ordførere i Elverum og Løten, Erik Hanstad og Bente Elin Lilleøkseth, åpnet vegen fra Grindalsmoen inn til Elverum i fjor. FOTO: ØRJAN BRENDLØKKEN

Assisterende prosjektleder i Statens vegvesen, Arne Meland, kan fortelle at vegarbeidet forhåpentlig vil begynne tidlig i sommer.

– Da det er mye som skal gjøres i løpet av tre somre på en lang strekning, vil arbeidet starte over flere steder samtidig, forteller han. Deler av arbeidet, blant annet ved Ånestad i Løten og Grindalsmoen i Elverum ble utført i fjor. Åpningen av vegen er satt til november 2020.

Slik blir vegen

Når prosjektet står ferdig, skal 26 kilometer ny riksveg med midtrekkverk sikre den viktige transportlinken mellom Sør- og Midt-Norge. Fra Tønsetkrysset, hvor rv. 25 fra Hamar møter rv. 3, vil det bygges firefeltsveg i felles trasé i til sammen 16 kilometer fram til Åkroken i Elverum.

På strekningen vil flere bruer krysse elva Fura og dagens rv. 25. Ved Ånestad bygges toplanskryss med tilkobling til lokalvegnett. Øst for Ånestad er det tettere skogsterreng med mye viltdyr, og det legges her derfor to faunapassasjer. På kommunegrensen mellom Løten og Elverum blir det bomstasjon. Ved Åkroken ender motorvegen, og en rundkjøring kobler på innfartsvegen til Elverum. Nordover mot Grundset fortsetter rv. 3 som tofeltsveg, og vegprosjekt ender ved Svingen rasteplass.

aktør-Konkurranse

Prosjektet er et såkalt OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid, journ.anm.), og ble lagt ut for konkurranse i fjor. Blant sju aktører ble Skanska, Strabag/Acciona og Stamveg AS valgt ut til å komme med tilbud. Det endelige tilbudet vil legges fram i februar, og Meland forteller at valg av aktør vil bli tatt i løpet av mars.

– Etter vegåpning i november 2020 vil det foregå arbeid med komplettering i ett år til. Aktøren som vinner konkurransen vil drifte og vedlikeholde vegen i 20 år, og i løpet av det første året skal vegarbeidet sluttføres, forteller Meland.

Med en kontraktverdi anslått til om lag fire-fem milliarder kroner, blir det Statens vegvesens største enkeltkontrakt noensinne. Det vil bli første gang vegvesenet inngår en OPS-kontrakt på 13 år.

Styrker regionen

Riksveg 3 er den korteste og raskeste vegforbindelsen mellom Oslo og Trondheim. Statens vegvesen skriver at prosjektet vil kunne «styrke Hamar og Elverum som bo- og arbeidsregion».

som mål å holde åpent

Meland i Statens vegvesen forteller også at bilister vil kunne ferdes langs vegen, uten store avbrudd i byggeperioden.

– I motsetning til utbygging på E6 så bygges det her for det meste i jomfruelig terreng, noe som ikke vil gi kontinuerlige konfliktpunkt og skape stor trafikkstans, forteller Meland.

Målet er å kunne holde mest mulig av lokale veger åpne i byggeperioden.

– Prosjektet krysser blant annet Budorvegen, Spangenvegen og Magnhild Landheims veg. På rv. 3 og rv. 25 skal det bygges nye kryss på Ommangsvollen, ved Tønset vest for Brenneriroa samt på Ånestad. Vi krysser også riksvegen mellom Hamar og Elverum på to steder utenfor kryssene. På Grundset i Elverum skal dagens rv. 3 utbedres. På disse stedene vil riksvegtrafikken bli påvirket. Vi vil, i samarbeid med selskapet som skal bygge ut vegen, finne gode løsninger for å avvikle trafikken, sier Meland.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00