Se på bildet! Sånn vil det se ut ved Tønset gård, 600–700 meter fra Brenneriroa i retning Hamar, om et par år.

Nå er arbeidet godt i gang med å tilrettelegge for den nye riksvegen. Ved Tønset skal den nye vegen kobles sammen med dagens riksveg 25 fra Hamar. Firefelten vil krysse under dagens veg i et toplanskryss (med påkjøringsramper fra dagens veg), ta en sving oppover mot Budor bak Norderhovskogen, Slettmoen og Lund, før firefeltsvegen ledes ut igjen mot dagens riksveg-trasé. Videre mot Elverum vil den nye vegen følge samme rute som dagens.

tidenes største kontrakt

Totalt vil den nye og den gamle vegen krysse hverandre tre steder. Taale Stensby, prosjektleder i Statens vegvesen, forteller at dette bunner i et ønske om å ta minst mulig matjord.

– Selve traseen ble fastlagt mellom 2002 og 2005, sier Stensbye, som faktisk har jobbet med prosjektet siden tidlig 80-tall.

Totalen for prosjektet er 15,2 km firefeltsveg (mellom Tønseth og Basthjørnet i Elverum), 10,4 km to-/trefeltsveg (mellom Ommangsvollen og Tønset samt mellom Åkroken og Svingen), tre planskilte kryss, to rundkjøringer, to T-kryss, ti bruer, to viltoverganger, 18 over-/underganger og 7,1 km ny gang- og sykkelveg.

OPS-prosjektet, som kom i gang for alvor i juni, er unikt. Det er landets største vegkontrakt gjennom alle tider, ettersom E6-utbyggingen er inndelt i parseller, pålydende 5,5 milliarder kroner. Samtidig skal byggetiden være kort. Skanska er entreprenør for prosjektet.

– Hvordan ligger dere an?

– Vi kom i gang tidlig og har fått en god start. I løpet av de to og et halvt årene vi jobber, får vi tre somre. Det betyr mye. Jeg liker å gå på ski – og det er det flere som gjør – så jeg skal være litt forsiktig med å si det, men vi håper på en vinter uten noe særlig snø … sier Ketil Sand, prosjektdirektør hos Skanska.

Han tror vegen vil kunne åpnes noe tidligere enn annonsert.

målet er å bli ferdig fort

Med OPS-modellen er det et mål også for entreprenøren å gjøre en så grundig jobb som mulig, så effektivt som mulig. Skanska får vedlikeholdsansvaret for rv. 3/25 i 20 år etter at den er ferdigstilt. Samtidig får ikke entreprenøren betalt før prosjektet er ferdig.

– Foreløpig ser det ut som OPS-modellen er gunstig både med tanke på byggetid og kostnader, sier Stensbye.

På enkelte strekninger i anleggsområdet, er det satt opp oransje gjerder tvers over jorder.

– Skal vegen gå ut dit?

– Nei, det er det vi har satt av som arbeidsrom. Mye av det innenfor gjerdene skal tilbakestilles til landbruksareal, sier Stensbye.

– Vi tar så lite matjord som mulig. Vi er kjempefornøyd med samarbeidet med grunneierne, legger Sand til.

Av hensyn til gårdbrukerne har også gravingen av trasé over jordene drøyd litt.

– Vi venter på innhøstingen på dyrka mark. I løpet av noen uker vil man se hele traseen, sier Sand.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00