I flere måneder har det vært ekstra slitsomt å være E6-bilist mellom Rudshøgda og Moelv. Skarpsnotunnelen har vært stengt for all trafikk, og bilistene har i byggeperioden blitt omdirigert via Tandevegen og Storgata.

Omkjøringsvegen er nesten fire kilometer lang, og har naturligvis medført noen minutters ekstra kjøretid på strekningen.

Bakgrunnen for stengningen har vært at Skarpsnotunnelen utvides og moderniseres i forbindelse med utbyggingen av firefelts E6.

Mandag ettermiddag bekrefter Nye Veier at arbeidet er i rute, og at tunnelen åpner for trafikk i to felt i løpet av uke 5.

– Det blir slutt på omkjøringen via Ringsaker kirke og Steinsvingen innen utgangen av januar, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet. 

I omkjøringsperioden har totalentreprenør Veidekke sprengt ut nytt nordgående løp, samtidig som de har utvidet den eksisterende og framtidige sørgående tunnelen.

– Utvidelsen av eksisterende tunnel var nødvendig for å tilpasse denne til 110 km/t, sier Moshagen. 

Nå skal trafikken gå i den eksisterende tunnelen fram til den nye kan tas i bruk. Da flyttes E6-trafikken over til den nye tunnelen mens dagens tunnel ferdigstilles.

– Slik reduserer vi ulempene mest mulig for alle berørte, sier Moshagen. 

Den nye firefeltsvegen gjennom Skarpsnoberget åpner i desember 2020.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00