For Genos del utgjør planene om klimakyr ett av flere miljøtiltak:

– En bevilgning på 15,5 millioner kroner over jordbruksoppgjøret muliggjør innkjøp av maskinene til registrering av presise data og seleksjon for lavutslippskyr. Ambisjonen er å foreta metanregistrering for 3.000 dyr fordelt på 50 besetninger per år, sier administrerende direktør Sverre Bjørnstad i Geno.

Registreringen vil foregå ved at kyrne må stikke hodet inn i maskinen for å spise mat, og samtidig måles metanutslipp fra kua.

Norske kyr raper mindre metan enn kyr fles i verden, men målet er at Norsk Rødt Fe skal bli supergrønt.

– Vi går nå til innkjøp av 20 maskiner som skal måle utslipp av metangass fra kyr. Vi ønsker å identifisere kyr og egenskaper med lave utslipp av metan, og deretter skal vi følge opp med avlsarbeid, sier Bjørnstad.

Investeringen koster opp mot 15 millioner kroner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00