Sandberg følger i rekken av mange kjente hamarsinger som har vist et stort engasjement for hjembyen sin. 

Sandberg får prisen for sin store historiekunnskap og glimrende formidlingsevne.

Årets siste møte

Prisen ble delt ut i starten av årets siste kommunestyremøte, til stor applaus fra hele kommunestyret. 

Prisen består av 20.000 kroner og en karikaturtegning av HAs tegner Oddmund Mikkelsen.

I kommunens begrunnelse heter det at «Både som statsarkivar og privatperson har Per-Øivind Sandberg gjort et uvurderlig arbeid for å dokumentere og formidle Hamars og regionens historie, identitet og mangfold. Dette har han gjort med særdeles stor formidlingsglede, evne og en umiskjennelig kjærlighet til byen og området. Per-Øivind Sandberg er en fremragende faghistoriker som evner å formidle kompliserte historiske sammenhenger på en måte alle kan forstå. Dette har bidratt til at han etter som årene har gått, selv har blitt en del av fortellingen han formidler, en del av Hamars historie og identitet.»

Mange foredrag

Sandberg selv satte stor pris på prisen.

– Dette var utrolig hyggelig. Det er hyggelig å bli satt pris på for det man gjør og det man har gjort. Jeg har forsøkt å bidra i 40 år, og synes anerkjennelsen er veldig hyggelig, sa Sandberg til HA 15. november da tildelingen ble vedtatt i formannskapet.

Som pensjonist holder han ofte foredrag om ulike historiske emner. De spenner fra Åker gård til bryggerihistorie og jernbane, for å nevne noe. 

Etter at han gikk av som statsarkivar, har han hovedsakelig konsentrert seg om historiske temaer med utspring i Hamar og Hedmarken

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00