Fylkespolitikerne la investeringer i skolebygg på is, mens de diskuterte hvor mange videregående skoler de skulle drive videre. Konklusjonen var at alle de 14 skolene i Hedmark skal bestå, og nå starter oppgraderingen.

– Nå er vi nødt til å ta tak! Stange videregående skole ble tatt i bruk høsten 1990. Sjøl var jeg første russeformann ved denne skolen våren 1990, men da holdt vi til i et bedehus oppi her. Det sier sitt! Denne skolen er ikke ny lenger, sier fylkesråd for utdanning Aasa Gjestvang.

Planlegger påbygg

80 millioner kroner vil fylkesrådet bruke på oppgradering av Stange-skolen de neste to åra. Pengene skal gå til nytt ventilasjonsanlegg, utskifting av elektrisk anlegg, og nye lærerarbeidsplasser.

– Vi gleder oss! Denne oppgraderingen er sårt tiltrengt. Ventilasjonsanlegget begynner å bli 30 år gammelt, og det merkes på kapasiteten. Vi ser fram mot bedre inneklima, sier rektor Alf Aschim ved Stange videregående skole.

Detaljene er ikke på plass ennå, men det er også snakk om et nytt tilbygg på skolen.

– Vi har hatt det trangbodd lenge, og det mangler litt undervisningsarealer, som flere teorirom, sier Aschim.

2019 peker seg ut som det året byggearbeidene vil pågå for fullt, og elever og lærere må regne med å bruke andre lokaler i en periode, siden absolutt hele skolebygget skal oppgraderes.

Ikke Rolls-Royce

Totalt vil fylkesrådet legge 317 millioner kroner på bordet for å oppgradere skolebygg i Hedmark. I denne investeringsplanen ligger også disse bygningene inne: Storhamar videregående skole (23 millioner), Brumunddalshallen (36 millioner), Solør videregående skole, avdeling Våler (84 millioner) og avdeling Sønsterud (21 millioner), samt Skarnes videregående skole (73 millioner).

– Her prater vi om helt nødvendig vedlikehold. Det er ikke snakk om Rolls-Royce eller luksus-tiltak, men 317 millioner er et ganske stort løft, og det er viktig å få det på plass, sier Aasa Gjestvang.

MER PENGER TIL VEG

Fylkesrådets andre hovedsatsingsområde, ved siden av skole, er fylkesvegene. I de neste fire åra vil de bruke 300 millioner kroner til utbedringer av Hedmarks 4.000 kilometer lange fylkesvegnett.

– Hedmark fylkeskommune har et lavt gjeldsnivå, og høy andel oppsparte midler. Vi har god økonomisk styring, og dermed har vi handlingsrom til å gjøre disse investeringene nå, sier fylkesrådsleder er-Gunnar Sveen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00