Dette kan vi lese i det siste nyhetsbrevet som er publisert på Rovdatas nettsider. Resultatene presenteres i den siste statusrapporten fra vinterens bestandsregistrering, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

I vinterens overvåkingsperiode fra 1. oktober til 31. mars er det ifølge Rovdata registrert mellom 103 og 106 ulver i Norge. Dette er en nedgang på rundt 10 prosent fra 115–116 individer forrige vinter.

I perioden er 17 av ulvene dokumentert døde.

LES OGSÅ: Ulvetispe skutt i Rendalen 7. mai

Bestandsnedgang

«Etter noen år med vekst i antall ulv i den norske ulvebestanden, har altså antallet gått litt ned det siste året», konkluderer Rovdata.

– Vi har i vinter registrert en nedgang i antall ulver i Norge og grenserevir, sammenlignet med forrige vinter. Siden det ble registrert flere døde ulver forrige vinter (2017–2018), var det i år likevel omtrent like mange ulver igjen i landet da registreringsperioden var slutt som i fjor, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stabilt antall revir

Rovdata skriver videre at de aller fleste ulvene er påvist innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv – den såkalte ulvesonen i Sørøst-Norge.

«Alle vinterens ulverevir med flokker eller revirmarkerende par er påvist med fullstendig eller delvis tilhold innenfor ulvesonen, med unntak av et usikkert revirmarkerende par øst for Minnesund og Mjøsa, på grensen mellom Akershus og Hedmark fylke.»

– Det totale antall revir har holdt seg stabilt siden i fjor. Det er påvist to færre familiegrupper, en nedgang fra 13 til 11 mellom de to vintrene, men det er tilsvarende påvist en oppgang på to revirmarkerende par, fra åtte til ti, i samme periode, sier Kindberg.

Over bestandsmål

«Sammenlignet med forrige vinter er det i år påvist en nedgang på tre kull i helnorske revir og en økning på ett valpekull i grenserevir», skriver Rovdata.

– I vinter er det registrert valpekull av ulv i fem helnorske revir og seks grenserevir. Det gir til sammen 8 kull i Norge, hvilket er over Stortingets bestandsmål. Det var også tilfelle i fjor, da det til sammen ble påvist 10,5 kull, sier Kindberg.

LES OGSÅ: Ulv eller sau, eller begge deler? (Debattinnlegg)

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00